Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

23.08.2012 авария Да с.Говедаре 12:00-16:00

21.08.2012 ново СВО Да с.Паталеница 11:00-14:00

21.08.2012 авария ф80 Да с.Синитево 10:00-14:00

21.08.2012 хоризонтален сондаж ф90 Да с.Добровница 10:30-14:30

20.08.2012 авария Да с.Величково 10:00-17:00

20.08.2012 авария Да с.Сбор 10:00-14:00

20.08.2012 авария Да с. Синитево 10:00-14:00

17.08.2012 авария ф 200 Да ул."Луда Яна" 49 10:00-14:00

14.08.2012 авария Да ул."Яденица" ул."Росица" 09:00-14:00

14.08.2012 авария Да с.Огняново 09:00-14:00

13.08.2012 авария ф 200 Да с.Овчеполци 08:00-14:00

13.08.2012 авария Да ул."Света Петка"10 10:00-12:00

10.08.2012 авария Да ул."Веслец"20 10:00-14:00

10.08.2012 авария Да ул."Запрян Цоков"20 10:00-14:00

10.08.2012 авария Да ул."Синитевско шосе" 08:00-14:00