Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

08.08.2012 смяна на спирателен кран Да кв. Ябълките 09:30-11:30

06.08.2012 авария Да с.Тополи дол 08:30-14:00

06.08.2012 авария Да с.Звъничево 09:00-13:00

03.08.2012 авария Да ул.Титнява", част от кв.Запад 10:30-13:00

03.08.2012 гр.Ветрен Ф125 Да ниска зона квартал 09:00-14:00

03.08.2012 с.Аканджиево Да цяло село 09:00-15:00

03.08.2012 с.Ветрен дол Ф60 Да квартал 09:00-17:00

03.08.2012 с.Варвара Ф100 Да квартал 09:00-13:00

02.08.2012 с.Огняново Да с.Огняново 08:00-14:00

03.08.2012 с.Овчеполци авария на главния водопровод Да село Огняново 08:00-15:00

02.08.2012 с.Злокучене Да отделен район 09:00-10:00

02.08.2012 с.Лозен Да отделен район 10:00-12:00

02.08.2012 с.Ветрен Ф200 Да ниска зона 09:00-14:00

02.08.2012 с.Росен Да селото 08:00-12:00

02.08.2012 с.Паталеница Ф60 Да селото 08:00-14:00