Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

20.08.2012 авария Да с.Величково 10:00-17:00

20.08.2012 авария Да с.Сбор 10:00-14:00

20.08.2012 авария Да с. Синитево 10:00-14:00

17.08.2012 авария ф 200 Да ул."Луда Яна" 49 10:00-14:00

14.08.2012 авария Да ул."Яденица" ул."Росица" 09:00-14:00

14.08.2012 авария Да с.Огняново 09:00-14:00

13.08.2012 авария ф 200 Да с.Овчеполци 08:00-14:00

13.08.2012 авария Да ул."Света Петка"10 10:00-12:00

10.08.2012 авария Да ул."Веслец"20 10:00-14:00

10.08.2012 авария Да ул."Запрян Цоков"20 10:00-14:00

10.08.2012 авария Да ул."Синитевско шосе" 08:00-14:00

08.08.2012 авария Да ул."Шейново" 11:00-13:00

08.08.2012 смяна на спирателен кран Да кв. Ябълките 09:30-11:30

06.08.2012 авария Да с.Тополи дол 08:30-14:00

06.08.2012 авария Да с.Звъничево 09:00-13:00