Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

09.10.2012 авария Да ул."Георги Сава Раковски"7 10:00-12:00

03.10.2012 авария Да с.Априлци 13:00-17:00

03.10.2012 авария Да с.Драгор 10:00-14:00

03.10.2012 авария Да с. Звъничево 10:00-14:00

03.10.2012 авария Да с. Величково 10:00-14:00

28.09.2012 авария Да ул."Христо Касап Велев" 10:00-14:00

26.09.2012 авария Да ул."Пловдивска" ул.Ангел Кънчев" ул."Димчо Дебелянов" 09:00-13:30

26.09.2012 авария Да с. Мокрище 10:00-17:00

21.09.2012 авария Да ул."Цар Асен" ул."Цар Симеон" ул."Ованес Оваджиан" 16:00-17:30

21.09.2012 авария Да ул."Петър Бонев" ул."Алексанзър Стамболийски" ул."Николай Аргиров" 09:30-14:00

18.09.2012 авария Да с.Хаджиево 11:00-15:00

14.09.2012 ремонтни работи Да ул."Преспа" 10:00-14:00

14.09.2012 поради спиране на тока Да с.Братаница 08:00-14:00

14.09.2012 ремонтни работи Да ул."Пловдивска"99 09:00-12:00

14.09.2012 авария ф200 Да ул."Цар Калоян" 08:00-14:00