Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

02.08.2012 с.Росен Да селото 08:00-12:00

02.08.2012 с.Паталеница Ф60 Да селото 08:00-14:00

01.08.2012 с.Славовица отклонение Да отделен район 10:00-11:00

01.08.2012 с.Калугерово Ф80 Да отделен район 09:00-14:00

01.08.2012 с.Бошуля ф80 Да отделен район 09:00-12:00

01.08.2012 СВО Да с.Мокрище 09:00-12:00

01.08.2012 ул.Ягода авария Да район около улицата 10:00-14:00

01.08.2012 Петър Бонев 14 монтиране на общ водомер Да район около улицата 09:00-11:00

01.08.2012 с.Ляхово авария ф60 Да с.Ляхово 09:00-14:00

01.08.2012 с.Сарая Да с.Сарая 11:00-12:00

31.07.2012 с.Драгор, с.Сарая ниско налягане Не - -

31.07.2012 с.Церово Да цялото село 09:00-12:00

31.07.2012 с.Лесичово ф80 Да отделен район 05:00-12:00

31.07.2012 с.Ивайло Да с.Ивайло, района на ромска махала 08:00-14:00

30.07.2012 с.Хаджиево Да с.Хаджиево 13:00-14:30