Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

24.08.2012 авария Да с.Добровница 10:00-14:00

24.08.2012 авария Да с.Пищигово 10:00-14:00

24.08.2012 авария Да с.Величково 09:00-13:30

23.08.2012 авария Да с.Добровница 14:30-18:00

23.08.2012 авария Да с.Ивайло 12:00-14:00

23.08.2012 авария Да с.Говедаре 12:00-16:00

21.08.2012 ново СВО Да с.Паталеница 11:00-14:00

21.08.2012 авария ф80 Да с.Синитево 10:00-14:00

21.08.2012 хоризонтален сондаж ф90 Да с.Добровница 10:30-14:30

20.08.2012 авария Да с.Величково 10:00-17:00

20.08.2012 авария Да с.Сбор 10:00-14:00

20.08.2012 авария Да с. Синитево 10:00-14:00

17.08.2012 авария ф 200 Да ул."Луда Яна" 49 10:00-14:00

14.08.2012 авария Да ул."Яденица" ул."Росица" 09:00-14:00

14.08.2012 авария Да с.Огняново 09:00-14:00