Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

21.09.2012 авария Да ул."Цар Асен" ул."Цар Симеон" ул."Ованес Оваджиан" 16:00-17:30

21.09.2012 авария Да ул."Петър Бонев" ул."Алексанзър Стамболийски" ул."Николай Аргиров" 09:30-14:00

18.09.2012 авария Да с.Хаджиево 11:00-15:00

14.09.2012 ремонтни работи Да ул."Преспа" 10:00-14:00

14.09.2012 поради спиране на тока Да с.Братаница 08:00-14:00

14.09.2012 ремонтни работи Да ул."Пловдивска"99 09:00-12:00

14.09.2012 авария ф200 Да ул."Цар Калоян" 08:00-14:00

11.09.2012 авария Да ул."Царица Йоанна" срещу Казармата 11:00-13:00

28.08.2012 авария ф 200 Да ул."Васил Априлов" 08:30-12:30

28.08.2012 авария Да с.Априлци 08:00-14:00

27.08.2012 авария Да с.Звъничево 10:00-14:00

27.08.2012 авария Да с.Пищигово 09:00-13:00

27.08.2012 авария Да с.Цар Асен 10:00-14:00

24.08.2012 извършване на ремонтни работи Да с.Огняново 09:00-13:00

24.08.2012 авария Да с.Добровница 10:00-14:00